Evapour | Vakum Evaporatör Sistemleri

Tel : (+90) 0212 873 55 49

Email: info@vakumevaporator.com

ME Çoklu Etki Serisi

ME Multiple Efekt Seri 

Saf Su Üretim Kapasitesi 24 saatte 10.000 lt’den 45.000 lt.’ye kadar değişmektedir. Çok kademeli yada çok etkili Evoporatörlerde ana enerji kaynağından beslenen birincil bir boyler ile seri şekilde bağlı bunu takip eden 1 yada 2 tane daha Boyler bulunur. Sondaki boylerler daha önceki boyler’in ürettiği buhar ile çalışır ve nihayet sonda bulunan bir kondenser (yoğuşturucu)’ya bağlanırlar. 

Bu teknik düzenleme özellikle yüksek miktarda sıvı işlenmesinde ve mevcut enerji kaynağının (sıcak su, buhar, propan gazı vs. enerji kaynakları) kullanımının mümkün olması durumunda avantajlıdır. Bu teknolojide enerji verimliliği çok yüksektir ve ciddi oranlarda tasarruf sağlanır. 

Yüksek hacimli ve Enerji Tasarruflu 

Çoklu Etki Serisi için alternatif enerji kaynağı olarak ( metan, LPG , Yağ atıkları dahil ) sıcak su yada buhar kullanılabilinir. 

Buharlaştırma prosesi termal eğimlerin kullanım prensibi birkaç oda içinde bölünür , sadece ilk oda da buharlaştırıcı güç sağlanır. 

Proses Hacmi 10,000 - 45000litre/gün 

  • Birarada 2 yada 3 evaporatör serisi
  • Alternatif enerji kullanabilirliği
  • Sadece ilk evaporasyon odasında Isı gereksinimi
  • Son evrede buharın yoğunşlaşması için soğutma enerjisi gerekli
  • 20 kata kadar konsantrasyon
  • Tam otomatik
  • Agresif sıvılara karşı özel çelik rezistans 

Çok Kademeli Evaporatörler Serisi Bu işlem bir seri kademelerden oluşur ve çalışma prensibi, çevre basıncını uygulamalarına göre farklı kademelerde düşürmektir. Bu da ilk kademeden sonra ilave bir ısı kullanmadan solüsyonun etkili bir şekilde kaynamasına yol açar. İlk kademede üretilen buhar, ısısını evaporasyon için ikincide bırakır ve boruların içinde yoğuşur. Bu işlem tekrar ederek sürer. Kademeler arttıkça, harici ısı ihtiyacı azalır.

Çok Kademeli evaporasyon üç evaporatörden oluşur.: "EV1", "EV2", "EV3" günlük 12 m3 saf su üretebilir. İhtiyaç duyulan enerji miktarını azaltmak için evaporatörlerin sıcaklığı ve basıncı azalır. T1> T2> T3 ve P1> P2> P3 Solüsyon her evaporatöre de pompalanır. Her kademede bir Isı Eşanjörü bulunur ("E1”, “E2", "E3"). Boyler tarafından üretilen ısı "E1" eşanjörüne yönlendirilir, bu buhar yoğuşur ve toplanan solüsyonun "EV1” kademesinde evaporasyonunu sağlar. İlk kademede üretilen buhar, ikinci kademede enerji kaynağı olarak ve ikinci kademede üretilen buhar ise üçüncü kademede enerji kaynağı olarak kullanılır. "EV3" kademesinde üretilen buhar "E4" eşanjöründe, soğutma kulesi ile yoğuşturulur. Boyler tarafından üretilen Isı, ilk kademede ihtiyaç duyulan ısının bir işlevidir. Boyler, bir brülör ve iç ısı eşanjöründen oluşur. Buhar soğutma kulesinde yoğuşur. Kule, daire yada dikdörgen kesitli derin bir tanktan oluşur. Kondenzasyondan sonra, soğutma suyu kulede hava tarafından soğutulur: yukarıdan bırakılan su aşağıdan gelen hava ile karşılaştırılarak soğutma sağlanır.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız.

(+90) 0212 873 55 49